Данни за сметката:

Банка ДСК
Титуляр: "Сдружение Аудио Клуб България"
IBAN: BG88STSA93000016846048