Понеже коментираме мрежов кабел ни интересуват индуктивните и капацитивните смущения в G прехвърлени от N и L проводниците.
В показаната измервателна постановка се отчитат само индуктивно прехвърлрните смущения. Независимо от обясненията, капацитивните смущения са значителни и за това трябва да се отчитат.