Хубаво са се получили колонките.
За високочестотния ако е с отвореното шаси може да се окаже че ще е по-добре да си остане така без кутийка.