Басбокса го смята. Изкривяванията се намаляват, защото говорителите компенсират един на друг нелинейностите в края на хода на мембраната.