Единственият известен ми фабричен пример от наши дни. Напълно съм съгласен, че звучи неочаквано пъргаво - няколко години имах екземпляр.

Counterpoint-SA-3-1-pre-sm.pdf