Това е един започнат но не довършен проект.
Но сърцето е готово. Остава захранването и изходния буфер.

AudioTester.PDF