.: Правила за публикуване на обяви в този раздел :.


1. Този раздел е за обяви за продажба на аудио техника, други устройства и стоки, свързани с предмета на форума. Разделът е достъпен за четене от нерегистрирани посетители.

2. Публикуването на обяви в този раздел е безплатно за членове на Аудио Клуб България, както и за редовните участници във форума, ако имат достатъчно натрупан "стаж"(*) във форума , не са търговци по занятие и не търгуват с предлаганите от тях стоки (**). Правото за публикации с търговски характер се заплаща на абонаментен принцип.

3. Подреждането на обявите е по хронологичен ред - тези, в които е имало движение са най-отгоре. Допустимо е "повдигане" на обявата от автора й не по-често от един път на 7 дни.

4. В една обява може да има произволен брой стоки. Препоръчително всяка обява да съдържа една стока, с цел удобство.

5. За прилагане на снимки - моля спазвайте форумните правила и ползвайте вградената функция и "thumbnails". Подробности тук.

6. Всяка обява трябва да съдържа минимум:
- описание на стоката и комплектацията й;
- РЕАЛНИ снимки с достатъчно качество;
- местонахождение на стоката, приблизително тегло и размери, когато са от значение за транспорта й;
- цена в лева
- условия за доставка и заплащане;
- ако стоката е била употребявана: установени дефекти или несъответствия на параметри (ако има) и всички особености, които я различават от нова, като срок на употреба, модификации, ремонти и други;
- обстоятелството дали продавачът е първи собственик или стоката е била употребявана преди това;
- обстоятелството дали стоките се продават само заедно или и поотделно и при какви условия, когато обявата е за повече от една стока;

7. Продавачът има задължението да съобщи, когато сключи сделка или когато сваля стоката от продажба.

8 (старо). Цената е предмет на свободно договаряне и може да бъде коментирана само в контекста на търговски преговори. Всякакви коментари по цената от странични наблюдатели ще се считат за неуместно поведение и ще бъдат изтривани.

8. Дискусии и коментари не са възможни в търговския раздел и в обявите имат право да пишат единствено авторите им, модератори и администратори. С продавачите можете да се свържете чрез лични съобщения или друг метод за комуникация, посочен в обявата.

9. Обяви, целящи заблуда, ще бъдат изтривани безусловно, а авторите им могат да бъдат отстранени от форума.

10. За всички други въпроси неописани в предходните точки: към модератора на раздела.(*) Право да публикува обяви във форума получава всеки потребител с минимум 50 мнения и регистриран от поне 90 дни. Мненията от раздели "Акорди извън клавиатурата" и "Досиетата Х", както и в търговският раздел не се броят.

(**) Определенията на 'търговци по занятие' и 'редовно' са субективни и администраторите на форума си запазват изключителното право да ги тълкуват. Обяви, които не съответстват на правилата, могат да бъдат изтривани без допълнително обяснение.