• Пролетно аудио експо - Стара Загора 2014

  Здравейте, приятели!

  Дойде време да обявим датите за тазгодишното издание на превърналото се в традиция и разрастващото се всяка година пролетно аудио експо в Стара Загора.

  Датите

  Тази година то ще се състои на 12-13 април.

  Мястото

  Мястото е добре познато на всички - гр. Стара Загора, ул. Герасим Папазчев №11 - до задния вход на автогарата. Дори на новите посетители не трябва да представлява проблем намирането на мястото, тъй като то е подобаващо обозначено с логото на Аудио клуб България.

  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11781.788260368246!2d25. 631225999999995!3d42.41821799999993!2m3!1f0!2f0!3f 0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zND LCsDI1JzA1LjYiTiAyNcKwMzcnNTIuNCJF!5e0!3m2!1sen!2s nl!4v1393420940742" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>

  Какво се е променило?

  За разлика от последните години, за предстоящото Експо сме подготвили правилник. Ще бъде съставен график на прослушванията и като цяло ще се стремим събитието да протече възможно по-организирано от миналите такива. Причината е интересът към нашето Експо, който миналата година бе наистина рекорден!

  Правилата - накратко

  Този път с предимство ще се прослушват цялостни аудио системи. Отделни компоненти ще се допускат единствено ако са DIY или модифицирани, за да не си губим времето с фабрична техника, която може да бъде чута във всеки аудио оказион. Компонентите ще се прослушват в подготвена от нас референтна система. Както винаги - всеки може да посети експото и да вземе участие със своите система или компонент - независимо дали е член на Аудио клуб България, регистриран тук или гост. Остава условието за заплащане на такса за посещение в размер на 5лв на ден, независимо дали сте посетител или участник.

  Важно е да се отбележи, че за разлика от предишните експота, тази година системи и компоненти ще се прослушват единствено с предварително утвърден списък с музикални изпълнения. Той е публикуван тук, но до Експото подлежи на обсъждане и оправдани допълнения, предложени от вас, биха могли да бъдат добавени.

  Тестовите парчета

  1. Keb' Mo' ("Keb Mo" 1994, track 10) - "Dirty Low Down And Bad" - за цялостна музикална картина + мъжки вокал;
  2. Natalie Cole ("Stardust" 1996, track 06) - "What A Difference A Day Made" - за женски вокал;
  3. Kenny G ("Kenny G Live", track 03) - "Silhouette" - за сцена / въздух;
  4. Goran Bregovich ("Tales And Songs For Weddings And Funerals", track 06) - "Maki Maki" - за сцена и сепарация на инструментите;
  5. Anne Sophie Mutter ("Carmen – Fantasie", track 06) - "Fantaisie De Concert Sur Des Motifs De L’opera Carmen" - класика, симфоничен оркестър, цигулки;
  6. Ana Caram ("Rio After Dark", track 04) - "Viola Fora de Moda" - перкусии и женски вокал;
  7. Metallica ("One" 1988, track 01) - "One" – китара, мъжки вокали;
  8. Charles Brown ("Blues And Other Love Songs" 2000, track 8 ) - "Round Midnight" - пиано;
  9. Klaus Baldet ("Pirates of the Caribbean The Curse Of The Black Pearl Soundtrack", track 04) - "Will And Elizabeth" - много плътна звукова картина;
  10. (bonus track) Charles Brown ("Blues And Other Love Songs" 2000, track 02) - "Fool That I Am" - за кеф.

  Програмата

  Както винаги, ще започнем в 10:00 в събота и ще приключим с насищането на последното слушателско ухо в неделя. Както винаги, в събота вечерта дружно ще отидем на кръчма. Подробна програма на събитието ще бъде съставена по време на записването на участници за експото.

  Изненадата!

  В неделя, 13 април, от 17:30 пролетното аудио експо ще бъде закрито с мини-концерт на група Авангард!

  Записване за участие

  Посетителите, които не смятат да участват със свои компоненти или система, няма нужда да се записват предварително. Участниците, които ще носят техника за прослушване, трябва да се запишат преди 10-и април. Колкото по-рано, толкова по-добре ще бъде съставена програмата! Записването става в съответната тема във форума.

  Престой в Стара Загора и други въпроси

  За информация и резервации за нощувка в Стара Загора, резервации за съботната кръчма, записвания за участие и всякакви логистични въпроси - пишете в темата за Експото във форума.

  Ще се видим в Стара Загора!  Подробен правилник

  I Обща информация

  1. Дата и място на събитието - Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Герасим Папазчев №11, 12-13 април 2014;
  2. Определения:
  а) "Организатор" е всеки член на Управителния съвет на Аудио клуб България и административния и модераторски екип на bgaudioclub.org;
  б) "Гост" е всеки посетител на Експото, който не участва с демонстриране на своя техника;
  в) "Участник" е всеки гост, който участва с демонстрация на един или повече свои DIY или модифицирани фабрични компоненти;
  г) "Цялостна аудио система" трябва да съдържа минимум аудио източник (CD, LP, DAC със транспорт), усилвател и озвучителни тела;

  II Условия за посещение и участие

  3. Право на посещение и участие има всеки, независимо дали е член на Аудио клуб България или дали е регистриран в bgaudioclub.org;
  4. Всеки посетител, независимо дали е гост или участник, задължително заплаща входна такса за всеки ден на Експото;
  5. Входната такса е в размер от 5лв на ден;
  6. Всеки участник е силно препоръчително предварително да заяви участие не по-късно от 10.04.2014;

  III Инсталиране на прослушваните компоненти и системи

  7. Участниците с цялостни аудио системи е силно препоръчително да ги докарат в петък, 11.04.2014;
  8. Цялостни системи се прослушват в реда на заявките за участие;
  9. Изключения на т.8 ще се правят със системи, които не са донесени в срока, определен в т.7 - те ще бъдат прослушвани в реда, в който са донесени, след преслушванията на донесените в срок;
  10. Незаявени предварително и късно донесени цялостни системи и компоненти ще бъдат допуснати до прослушване единствено по преценка на организаторите и задължително след приключване на прослушванията с предварително заявени цялостни системи и компоненти;

  IV Провеждане на прослушванията

  11. Прослушванията ще се проведат по предварително установени от организаторите правила и график, съобразени с предварително обявените желания на участниците;
  12. Компоненти се прослушват на предварително определена от организаторите референтна система;
  13. При несъгласие с т.12 участниците могат да комбинират компоненти помежду си с цел групово участие с цялостна система;
  14. До прослушване се допускат единствено компоненти, отговарящи на следните условия:
  а) Фабрични - единствено:
  - в комбинация с DIY или аналогичен модифициран компонент с цел демонстрация на разликите;
  - като допълнение към DIY компонент (напр. CD/PC транспорт към DAC);
  - в случай, че са модифицирани и отговарят на изискванията за DIY компоненти от подт. б);
  б) DIY - единствено покриващи следните технически изисквания:
  - технически издържани изделия, отговарящи на правилата за безопасна експлоатация;
  - наличие на необходимите защити (за озвучителни тела, забавено включване, против постоянен ток в изхода);
  - отсъствие на силно завишени изкривявания, брумове, шумове, самовъзбуждане, постоянен ток в изходите и пр.;
  15. Организаторите имат правото да подложат компоненти на технически тест и измервания преди допускането му до прослушване;
  16. Предварително настройване, ремонтни дейности и напасване на групови системи, спадащи към т.13, стават единствено в определеното за целта сервизно помещение;
  17. Настройване на компоненти в помещението за прослушвания се допускат единствено при наличие на комутатори за бърза смяна на филтри, режими и пр.;
  18. Сравняване на компоненти се провежда единствено по предварително съставената програма, желателно е съгласуване още при заявката за участие;
  19. Повторно прослушване на компонент се допуска само и единствено при единодушно съгласие, че същият е показал достатъчни качества за да стане част от референтната система;
  20. Времето за прослушване на компонентите и цялостните системи се определя от предварително съставен от организаторите график;
  21. Музиката, с която ще се тестват всеки компонент и система, е предварително одобрена и определена от организаторите и отклонения по време на Експото не се допускат;
  22. Демонстрация на чуваеми разлики от смяна и обръщане на кабели, бушони, кондензатори и пр. се допуска единствено при предварително записване в програмата на Експото и представяне на цялостна постановка;

  V Други организационни въпроси

  23. Поради акустични съображения не се допуска съхранението на озвучителни тела в помещението за прослушвания;
  24. Изключение по т.23 се прави при директно сравнение на два чифта озвучителни тела като се взимат мерки за намаляване на влиянието между двата чифта ОТ (окъсяване на клеми, запушване на фазоинвертори, TL и хорни с подходящи материали, предоставени от участника, и т.н.);
  25. Задължително на всеки 30мин помещението за прослушвания се освобождава и проветрява;
  26. Силно нежелателни по време на прослушванията са създаването на шум в помещението за прослушвания, както и говоренето и пушенето непосредствено пред него;